Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az alábbi dokumentum bemutatja a Dori's Food Kft. adatkezelési irányelveit, amelyek érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére, melyek részletesen a 3. pontban kerülnek leírásra.

Az adatkezelési politika teljes mértékben összhangban van az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak:

  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
  1. Az adatkezelő adatai

Dori's Food Kft.

Cím: 1039 Budapest, Szentendrei út 299.

Adószám: 29023622-2-41

Képviseli: Salamon-Kiss Dóra

Telefon: +36 70 360 3779

Email: info@dorisfood.hu

Weblap: www.dorisfood.hu

 

  1. Az adatfeldolgozó adatai

Xtradevelopers Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-337923

Székhely: 1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3. ép. 1. em. 27.

Adószám: 26663229-2-43

Email: info@xtradevs.com

  1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1. A www.dorisfood.hu weblapok látogatói

Az Adatkezelő a természetes személy vásárlói/látogatói/ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. 

 

A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a releváns és hatályos jogszabályokon kívül figyelemmel volt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre, továbbá a Hatóságnak a GDPR hatálybalépését követően kialakult gyakorlatára, az e körben meghozott határozataira.

 

A Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címen várja az Adatkezelő: hello@dorisfood.hu

 

A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra.

Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics

  1. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu